INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR PRELUATI IN INGRIJIRE IN SPITALIZARE CONTINUA SI SPITALIZARE DE ZI

Situatiile in care se face externarea pacientului :
 • la terminarea tratamentului sau a ingrijirilor de specialiatate in spitalizare continua sau spitalizare de zi
 • la depăşirea fazei acute a bolii in spitalizare continua
 • prin transfer interspitalicesc – la nevoie
 • prin transfer intraspitalicesc – la nevoie: este planificată, coordonată și documentată.
 • la cererea pacientului
 • prin decesul pacientului

Externarea se estimeaza inca de la internarea pacientului, dar momentul ei depinde de starea pacientului, de îndeplinirea obiectivelor planului de îngrijire,de reglementarile legale in vigoare și se decide de catre medical curant împreună cu pacientul și familia pacientului.

După externare, pacientul poate avea nevoie de:
 • asistența medicală în ambulatoriu
 • îngrijire la domiciliu
 • recuperare asistata medical
 • asistență medicală într-un spital pentru boli cronice
 • asistența medicală care depășește nivelul de competență al spitalului
 • îngrijirea paliativa
Intocmirea actelor necesare externarii pentru pacientii internati

In functie de evolutia starii pacientului, pentru pacientii tratati in spitalizare continua, medicul curant va stabili data externarii ,care va fi comunicata pacientului cu o zi inainte sau in dimineata zilei externarii mentionand daca pacientul se poate externa singur sau cu însoțitor.

Pacientilor internati in compartimentul Medicina Nucleara: Terapie cu iod Gral Medical, data externarii le este comunicata inca de la internare , numarul de zile de internare fiind proportional cu concentratia de iod radioactiv administrat.

Pentru pacientul internat in spitalizare de zi, ora aproximativa a externarii se comunica la inregistrarea fiecarei prezentari a pacientului si prin completarea in fisa de spitalizare de zi a datei vizitei, ora de început şi ora de sfârşit a serviciului medical acordat.

Pacientii ingrijiti in spitalizare de zi in Centrul de dializa Gral Medical sunt externati doar in situatia transferului catre alte spitale , alte sectii clinice sau dupa deces.

Din sectia dializa dupa procedura terapeutica pacientii sunt transportati la domiciliu de ambulantele Gral Medical dedicate transportului acestor pacienti.

In cazul externarii pacientului la cerere, medicul are obligatia de a explica pe inteles pacientului riscurile la care acesta se poate expune.

Medicul curant consemneaza in Foaia de observatie solicitarea de externare facuta de catre pacient, iar pacientul isi asuma prin semnatura solicitarea de externarea.

Medicul curant completeaza Biletul de Externare si Scrisoarea medicala in doua exemplare, un exemplar ramane la Foaia de observatie/documentele medicale ale pacientului, iar celalalt exemplar este inmanat pacientului.

Medicul curant consemneaza, semneaza si parafeaza in Biletul de externare si Scrisoarea medicala urmatoarele :

 • diagnosticul principal la externare si diagnostice secundare
 • starea pacientului la externare
 • tratamentul medical pe care sa-l urmeze
 • indicatii privind regimul alimentar si stil de viata
 • indicatii privind recomandarile pentru recuperare medicala, paleatie,
 • data controlului medical
 • numarul de zile de concediu medical
Documentele care se elibereaza si insotesc pacientul la externare :
 • Bilet de externare
 • Scrisoare medicala
 • Certificat de concediu medical (dupa caz)
 • Adeverinta medicala (dupa caz)
 • Reteta medicala(dupa caz)
 • Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite
 • Recomandari/trimiteri pentru investigatii suplimentare sau consulturi in alte specialitati.
 • Alte informatii necesare pentru asigurarea continuitatii ingrijirilor.
Circuitul pacientului dupa eliberarea documentelor de externare:

Pacientul paraseste spitalul doar dupa ce a primit toate informatiile si documentele medicale necesare , singur , insotit de apartinatori/ familie sau cu ambulanta in functie de starea sa de sanatate.